All Issues

Studia Slavica XXVII/2 – 2023

Literární věda / Literary Science

Jan Vorel
Alexandr Blok – umění a humanizmus
doi.org/10.15452/StudiaSlavica.2023.27.0011
Abstract soubor pdf 0,10 MB | Fulltext soubor pdf 0,22 MB

Magdalena Gardias
Czy z obozu da się wyjść? KZ-syndrom, trauma oraz problem postpamięci na przykładzie powojennych relacji KL Auschwitz
doi.org/10.15452/StudiaSlavica.2023.27.0012
Abstract soubor pdf 0,13 MB | Fulltext soubor pdf 0,32 MB

Jazykověda / Linguistics

Izabela Łuc, Małgorzata Bortliczek
Leksem piękno jako wartościujący składnik chrematonimów marketingowych
doi.org/10.15452/StudiaSlavica.2023.27.0013
Abstract soubor pdf 0,16 MB | Fulltext soubor pdf 0,34 MB

Anna Rudyk
Польские обращения-зоонимы и их русские эквиваленты (на материале художественной литературы)
doi.org/10.15452/StudiaSlavica.2023.27.0014
Abstract soubor pdf 0,10 MB | Fulltext soubor pdf 0,30 MB

Jana Raclavská
Zbiory archiwaliów w Bibliotece Bogumiła Rudolfa Tschammera w Cieszynie jako źródło do badań polszczyzny cieszyńskiej
doi.org/10.15452/StudiaSlavica.2023.27.0015
Abstract soubor pdf 0,11 MB | Fulltext soubor pdf 0,23 MB

Vědecké začátky / Scientific Beginnings

Jakub Suliga
Stereotyp w słusznej sprawie, czyli „brulionowa” podróż na południe
doi.org/10.15452/StudiaSlavica.2023.27.0016
Abstract soubor pdf 0,11 MB | Fulltext soubor pdf 0,24 MB

Dominika Poroszewska
Specyfika gatunkowa internetowych relacji na żywo w wybranych serwisach sportowych
doi.org/10.15452/StudiaSlavica.2023.27.0017
Abstract soubor pdf 0,11 MB | Fulltext soubor pdf 0,37 MB

Kronika / Chronicle

Aleksandra Starzyńska
Propagace polského jazyka a polské lidové kultury v České republice. Zpráva o projektu Jazyk v kultuře a kultura v jazyce – seminář a workshopy pro studenty polonistiky v Olomouci
doi.org/10.15452/StudiaSlavica.2023.27.0018
Fulltext soubor pdf 0,17 MB

Jiří Muryc
Mezinárodní konference Tożsamość na styku kultur / Identity at the Crossroads of Cultures ve Vilniusu
doi.org/10.15452/StudiaSlavica.2023.27.0019
Fulltext soubor pdf 0,12 MB

Jiří Muryc
100 let české univerzitní polonistiky a mezinárodní konference Polsko-české poznávání jako výměna hodnot / Polsko-czeskie poznawanie jako wymiana wartości
doi.org/10.15452/StudiaSlavica.2023.27.0020
Fulltext soubor pdf 0,15 MB

Recenze / Reviews

Recenze / Reviews soubor pdf 0,17 MB

FULLTEXT soubor pdf 5,10 MB