All Issues

Studia Slavica XXVI/1 – 2022

Literární věda / Literary Science

Piotr Sawicki
Interferencje kulturowe w narracjach podróżnych. Wincenty Lutosławski i jego Wędrówki Iberyjskie
doi.org/10.15452/StudiaSlavica.2022.26.0001
Abstract soubor pdf 0,13 MB | Fulltext soubor pdf 0,29 MB

Jazykověda / Linguistics

Joanna Korbut
Havlův guláš – czyli o nowych neologizmach motywowanych nazwiskami czeskich polityków (na materiale Czeszczyzny 2.0.)
doi.org/10.15452/StudiaSlavica.2022.26.0002
Abstract soubor pdf 0,10 MB | Fulltext soubor pdf 0,35 MB

Daniel Dzienisiewicz
Akty prośby w polsko- i rosyjskojęzycznych wiadomościach przesyłanych na kartach pocztowych
doi.org/10.15452/StudiaSlavica.2022.26.0003
Abstract soubor pdf 0,09 MB | Fulltext soubor pdf 0,31 MB

Jelena Kupcevičová
Русская и украинская историческая метрология и её отражение в паремиях
doi.org/10.15452/StudiaSlavica.2022.26.0004
Abstract soubor pdf 0,09 MB | Fulltext soubor pdf 0,30 MB

Urszula Kolberová
Językowy obraz pana i chłopa w przysłowiach Śląska Cieszyńskiego
doi.org/10.15452/StudiaSlavica.2022.26.0005
Abstract soubor pdf 0,12 MB | Fulltext soubor pdf 0,26 MB

Justyna Wojciechowska
Czy ekolingwistyka i geopoetyka mają szansę ukształtować nasze postawy?
doi.org/10.15452/StudiaSlavica.2022.26.0006
Abstract soubor pdf 0,13 MB | Fulltext soubor pdf 0,19 MB

Vědecké začátky / Debuts

Olena Havryliuk
Sposoby nobilitacji zmarłego w historycznych polskich inskrypcjach nagrobnych na katolickich nekropoliach z Podola – nazwy zawodów i stanowisk
doi.org/10.15452/StudiaSlavica.2022.26.0007
Abstract soubor pdf 0,12 MB | Fulltext soubor pdf 0,37 MB

Recenze / Reviews

Recenze / Reviews soubor pdf 0,14 MB

Kronika / Chronicle

Agnieszka Czajkowska
Międzynarodowe seminarium naukowe „Kulturowy obraz chłopa w literaturze polskiej i czeskiej XIX–XXI wieku”, 27 maja 2022, Uniwersytet Ostrawski
doi.org/10.15452/StudiaSlavica.2022.26.0008
Fulltext soubor pdf 0,13 MB

Marta Šimečková
Nářečí českého jazyka interaktivně. Dokumentace a zpřístupnění mizejícího jazykového dědictví jako nedílné součásti regionálních identit; poskytovatel podpory Ministerstvo kultury, Program NAKI II, č. DG20P02OVV029
doi.org/10.15452/StudiaSlavica.2022.26.0009
Fulltext soubor pdf 0,17 MB

FULLTEXT soubor pdf 6,52 MB