All Issues

Studia Slavica XXIV/1 – 2020

Jan Vorel
K devadesátinám prof. Miroslava Mikuláška
Fulltext soubor pdf 0,18 MB

Literární věda / Literary Science

Dariusz Rott
Image of the Post­Soviet Countries in the Polish travel writing (1989–2019). Introduction
doi.org/10.15452/StudiaSlavica.2020.24.0001
Abstract soubor pdf 0,09 MB | Fulltext soubor pdf 0,19 MB

Anna Modelska-Kwaśniowska
Formy kobiecej pamięci o doświadczeniu wojennym utrwalone w literaturze pięknej w Bośni i Hercegowinie
doi.org/10.15452/StudiaSlavica.2020.24.0002
Abstract soubor pdf 0,07 MB | Fulltext soubor pdf 0,24 MB

Helena Pazdiorová
Tichá oslava odlišnosti. Empatická poezie Ostapa Slyvynského
doi.org/10.15452/StudiaSlavica.2020.24.0003
Abstract soubor pdf 0,08 MB | Fulltext soubor pdf 0,19 MB

Michał Przywara
Satyra polityczna na Śląsku Cieszyńskim w okresie międzywojennym
doi.org/10.15452/StudiaSlavica.2020.24.0004
Abstract soubor pdf 0,06 MB | Fulltext soubor pdf 0,17 MB

Jazykověda / Linguistics

Maciej Mączyński
Świętość jako wartość w XVII-wiecznym Żywocie świętego Norberta
doi.org/10.15452/StudiaSlavica.2020.24.0005
Abstract soubor pdf 0,07 MB | Fulltext soubor pdf 0,22 MB

Alžbeta Dzurková Virostková
Слоган для рекламы сми (газеты)
doi.org/10.15452/StudiaSlavica.2020.24.0006
Abstract soubor pdf | Fulltext soubor pdf 0,22 MB

Lukáš Plesník
Иноязычные вкрапления польского происхождения в лексике русского языка (общие положения)
doi.org/10.15452/StudiaSlavica.2020.24.0007
Abstract soubor pdf 0,08 MB | Fulltext soubor pdf 0,26 MB

Agata Ostrowska-Knapik
Nazwiska w językach polskim i czeskim
doi.org/10.15452/StudiaSlavica.2020.24.0008
Abstract soubor pdf 0,06 MB | Fulltext soubor pdf 0,18 MB

Translatologie / Translatology

Przemysław Brom
(Nie)typowe decyzje tłumacza – wybrane przykłady z tekstu hybrydowego Unii Europejskiej
doi.org/10.15452/StudiaSlavica.2020.24.0009
Abstract soubor pdf 0,07 MB | Fulltext soubor pdf 0,16 MB

Anna Bączkowska
Zrozumiałość przekładu tekstów użytkowych: automatyczna analiza tłumaczeń ulotek leków na cukrzycę
doi.org/10.15452/StudiaSlavica.2020.24.0010
Abstract soubor pdf 0,06 MB | Fulltext soubor pdf 1,20 MB

Vědecké začátky / Debuts

Olimpia Orządała
Na tropie gry (z) czytelnikiem. O powieściach kryminalnych Gai Grzegorzewskiej
doi.org/10.15452/StudiaSlavica.2020.24.0011
Abstract soubor pdf 0,07 MB | Fulltext soubor pdf 0,23 MB

FULLTEXT soubor pdf 4,57 MB