All Issues

Studia Slavica XXV/2 – 2021

Literární věda / Literary Science

Jan Vorel
Hidden Affinities Of Andrey Bely And Otokar Březina
doi.org/10.15452/StudiaSlavica.2021.25.0015
Abstract soubor pdf 0,09 MB | Fulltext soubor pdf 0,30 MB

Robert Mielhorski
Poezja Mieczysława Jastruna na łamach „Kameny” w latach 30. XX wieku
doi.org/10.15452/StudiaSlavica.2021.25.0016
Abstract soubor pdf 0,09 MB | Fulltext soubor pdf 0,34 MB

Ireneusz Szczukowski
„Należy od nowa przywitać się ze śmiercią”. Baka Eugeniusza Tkaczyszyna‑ Dyckiego
doi.org/10.15452/StudiaSlavica.2021.25.0017
Abstract soubor pdf 0,09 MB | Fulltext soubor pdf 0,24 MB

Jacek Kwosek
Dlaczego Euklides był osłem? Uwagi o jednej z powieści Stefana Themersona
doi.org/10.15452/StudiaSlavica.2021.25.0018
Abstract soubor pdf 0,12 MB | Fulltext soubor pdf 0,22 MB

Olga Derewiecka
Sabina Sebyłowa – emancypatka, pisarka, archiwistka wspomnień
doi.org/10.15452/StudiaSlavica.2021.25.0019
Abstract soubor pdf 0,09 MB | Fulltext soubor pdf 0,36 MB

Jazykověda / Linguistics

Małgorzata Bortliczek
Funkcje myślnika – norma i jednoznaczność
doi.org/10.15452/StudiaSlavica.2021.25.0020
Abstract soubor pdf 0,07 MB | Fulltext soubor pdf 0,26 MB

Elena Tomášková
Немецкие паремии в современных российских и украинских интернет‑сми
doi.org/10.15452/StudiaSlavica.2021.25.0021
Abstract soubor pdf 0,08 MB | Fulltext soubor pdf 0,24 MB

Vědecké začátky / Debuts

Justyna Wrona
Declension Errors in Polish of Bilingual Children of Preschool Age – Multiple Case Study
doi.org/10.15452/StudiaSlavica.2021.25.0022
Abstract soubor pdf 0,09 MB | Fulltext soubor pdf 0,32 MB

Recenze / Reviews soubor pdf 0,30 MB

FULLTEXT soubor pdf 2,22 MB