All Issues

Studia Slavica XXV/1 – 2021

Literární věda / Literary Science

Magdalena Śniedziewska
From “the unpublished edition” to “the iconic book of the twentieth century”: The reception history of Gustaw Herling’s Un mondo a parte in Italy
doi.org/10.15452/StudiaSlavica.2021.25.0001
Abstract soubor pdf 0,12 MB | Fulltext soubor pdf 0,29 MB

Olimpia Orządała
„Między fuksją a penisem”. O scenach erotycznych w polskiej prozie kryminalnej
doi.org/10.15452/StudiaSlavica.2021.25.0002
Abstract soubor pdf 0,11 MB | Fulltext soubor pdf 0,32 MB

Patryk Chłopek
The Forgotten meme. On the example of Life and works of Placyd Jankowski
doi.org/10.15452/StudiaSlavica.2021.25.0003
Abstract soubor pdf 0,09 MB | Fulltext soubor pdf 0,28 MB

Klaudia Jeznach
Z aktora kapłan. Od „Króla-Ducha” do „słowiańskiego papieża”
doi.org/10.15452/StudiaSlavica.2021.25.0004
Abstract soubor pdf 0,11 MB | Fulltext soubor pdf 0,23 MB

Jazykověda / Linguistics

Irena Bogoczová, Lukáš Maršík
Jazyková stránka diskusí mladých křesťanů v kyberprostoru
doi.org/10.15452/StudiaSlavica.2021.25.0005
Abstract soubor pdf 0,14 MB | Fulltext soubor pdf 0,41 MB

Joanna Korbut
Językowe świadectwa przemian społeczno-kulturowych w najnowszej czeszczyźnie (na materiale Czeszczyzny 2.0.)
doi.org/10.15452/StudiaSlavica.2021.25.0006
Abstract soubor pdf 0,11 MB | Fulltext soubor pdf 0,35 MB

Эва Млынарчик
Образ бедности, отраженный во фразеологизмах и пословицах, содержащих названия одежды
doi.org/10.15452/StudiaSlavica.2021.25.0007
Abstract soubor pdf 0,09 MB | Fulltext soubor pdf 0,27 MB

Лукаш Плесник
Возможности лингвистического анализа иноязычных вкраплений польского происхождения в лексике русского языка
doi.org/10.15452/StudiaSlavica.2021.25.0008
Abstract soubor pdf 0,09 MB | Fulltext soubor pdf 0,40 MB

Urszula Kolberová
Dźwięk i znaczenie słowa w poezji Juliana Tuwima dla dzieci
doi.org/10.15452/StudiaSlavica.2021.25.0009
Abstract soubor pdf 0,08 MB | Fulltext soubor pdf 0,22 MB

Michaela Zormanová
Obraz Romů a jejich postavení v České republice popsané prostřednictvím polských turistických průvodců
doi.org/10.15452/StudiaSlavica.2021.25.0010
Abstract soubor pdf 0,11 MB | Fulltext soubor pdf 0,27 MB

Didaktika / Didactics

Anna Bączkowska
E-learning w nauczaniu medycznego języka angielskiego
doi.org/10.15452/StudiaSlavica.2021.25.0011
Abstract soubor pdf 0,08 MB | Fulltext soubor pdf 1,05 MB

Viktoria Vráželová, Lenka Alieva
Применение метода перевернутого обучения в дистанционном вузовском обучении делового русского языка
doi.org/10.15452/StudiaSlavica.2021.25.0012
Abstract soubor pdf 0,09 MB | Fulltext soubor pdf 0,27 MB

Vědecké začátky / Debiuty naukowe

Anna Szuster
Jakość usług tłumaczeniowych w świetle aktuálních zmian
doi.org/10.15452/StudiaSlavica.2021.25.0013
Abstract soubor pdf 0,09 MB | Fulltext soubor pdf 0,32 MB

Marie Grigová
K problematice převodu toponym mezi češtinou a polštinou – exonyma a endonyma
doi.org/10.15452/StudiaSlavica.2021.25.0014
Abstract soubor pdf 0,10 MB | Fulltext soubor pdf 0,24 MB

Recenze / Reviews soubor pdf 0,26 MB

FULLTEXT soubor pdf 3,95 MB